Vytisknout

Nabídka spolupráce a prostor pro reklamu

Přehled forem propagace partnerů

  • Název hlavního reklamního partnera v názvu volejbalového oddílu
  • Reklamní nápis na dresech
  • Reklamní logo na dresech
  • Pronájem reklamní plochy ve sportovní hale
  • Reklama na webových stránkách oddílu (na titulní straně, v sekci partnerů...)
  • Prezentace partnerů v médiích
  • Prezentace partnerů na oddílových propagačních a reklamních předmětech
  • Pořádání sportovních akcí pro partnerské firmy
  • Pořádání sportovních akcí pro děti zaměstnanců partnerských firem
  • Volné vstupenky na mistrovská utkání pro partnerské firmy

Naši partneři