Vytisknout

Přípravky 1. - 2. tříd

Přípravky pro děti z 1. - 2. tříd organizujeme od druhého pololetí nově pouze na ZŠ Slovácká. Tato přípravka je určena pro všechny břeclavské i mimobřeclavské děti. Mimo Břeclav ještě pokračujeme s přípravkou 1.-3. třídy na ZŠ Valtice.

V tréninku využíváme moderní výukové metody, aby trénink děti hlavně bavil, a aby tak docházelo k nenásilnému fixování pohybových návyků a motorických dovedností. Pracujeme s odlehčenými míči a moderními pomůckami určenými právě pro tuto věkovou kategorii. Snažíme se také u dětí rozvíjet pracovní morálku, smysl pro kolektiv a spolupráci v týmu.

Na spolupracujících základních školách jsme garanty projektu Minivolejbal do škol, pro děti z jejich kroužků a přípravek pořádáme pravidelné srovnávací turnaje. Účastníme se také turnajů jihomoravského minivolejbalu, kde spolu soupeří družstva z celého kraje, a my tak můžeme srovnat výsledky své práce přímo v konfrontaci s ostatními kluby.

Pod vedením zkušených hráček a trenérek mládeže Mgr. Lenky Fabikovičové a Jany Jančálkové se snažíme děti v této kategorii co nejlépe připravit pro přechod do žákovských kategorií.

Tréninky jsou v úterý 16.30-17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Slovácká Břeclav.

Fotky z turnajů zde.